Orangerie

Een monumentale orangerie was toe aan een grondige renovatie. Daarbij wilde de huidige eigenaar het grote pand ook graag opdelen in meerdere woningen. Door het maken van een marktanalyse en een haalbaarheidstudie is onderzocht wat de mogelijkheden waren voor een splitsing van het pand.